Maanrakennuskaivot infrarakentamiseen

Infrarakentamisen maanrakennuskaivot valmistetaan pääasiassa tilaus- ja työmaakohtaisesti räätälöitynä, tehtyjen suunnitelmien mukaan. Näin työmaalla tehtävät työt sujuvat ja kaivot soveltuvat juuri kyseisen työmaan olosuhteisiin. Muuttuvia asioita kaivoissa ovat esim. putkiyhteiden koot ja suunnat, kaivon korkeus, kansiston materiaali ja tyyppi, rungon ja teleskoopin halkaisija, mahdolliset lisävarusteet jne.

Pitkälle hiottu tilaus-tuotanto-toimitus –prosessimme pitää huolen siitä, että jokainen työmaa saa maanrakennuskaivot ajallaan ja työ ei keskeydy missään vaiheessa.

Maanrakennuskaivoja valmistetaan useita erilaisia tyyppejä, eri käyttötarkoituksiin, esim. sadevesikaivo, sadeveden tarkastuskaivo, jäteveden tarkastuskaivo, salaojan tarkastuskaivo jne. Valmistamme runsaasti erikoismallisia maanrakennuskaivoja myös muihin tarkoituksiin. Mikäli tällaiselle on tarvetta, kannattaa hahmotella kuva kaivosta ja lähettää se myyntiimme niin laskemme sille hinnan. Aina kannattaa kysyä!

Sadevesikaivot (SVK)

Sadevesikaivot ovat ritiläkannellisia ja sakkapesällä (hiekkapesä) varustettuja maanrakennuskaivoja. Sadevesikaivoilla kerätään talteen esim. sade- ja sulamisvesiä. Kaivot valmistetaan tilaajan määrittelemän koon, korkeuden ja varustelun mukaisesti. Valmistetaan useita eri halkaisijoita.

Esimerkkejä valmistettavista kokoluokista:

Sadeveden tarkastuskaivot (SVTK)

Sadeveden tarkastuskaivot ovat umpikannellisia maanrakennuskaivoja joita asennetaan sadevesilinjoihin esim. linjojen risteyskohtiin, pitkille putkivedoille jne. Tarvittaessa ne varustellaan sakkapesällä (hiekkapesä). Kaivot valmistetaan tilaajan määrittelemän koon, korkeuden ja varustelun mukaisesti. Valmistetaan useita eri halkaisijoita.

Esimerkkejä valmistettavista kokoluokista:

Jäteveden tarkastuskaivot (JVTK)

Jäteveden tarkastuskaivot ovat umpikannellisia maanrakennuskaivoja, joita käytetään jätevesiviemäreiden tarkastuskaivoina, esim. linjojen risteyskohdissa, pitkissä putkivedoissa jne. Pääasiassa kaivot valmistetaan valmiilla tehdastekoisella pohjaosalla, jossa on kolme valmista tuloyhdettä ja yksi poistoyhde. Yleisimmät pohjaosan putkiyhteiden koot ovat ø110/160/200mm. Saatavana on myös muita yhdekokoja. Ylimääräiset käyttämättä jäävät yhteet tukitaan helposti tulpan avulla. Pohjalla on tukkeutumista ehkäisevä kouru. Tarvittaessa kaivot voidaan valmistaa myös räätälöidysti vain halutuilla yhteillä (ilman valmista pohjaosaa). Kaivojen korkeudet valmistetaan tilaajan haluamalla tavalla. Valmistetaan useita eri halkaisijoita.

Esimerkkejä valmistettavista kokoluokista:

Perusvesikaivo (PVK)

Perusvesikaivot ovat umpikannellisia maanrakennuskaivoja joita asennetaan sadevesilinjoihin sellaisiin paikkoihin joissa halutaan estää veden takaisinvirtaus. Yleisimmin tällainen tilanne tulee vastaan kun salaojaputkisto liitetään muuhun hulevesijärjestelmään ja mahdollisessa tulvatilanteessa pitää estää veden pääsy takaisin salaojaputkistoon. Kaivot varustellaan padotusventtiileillä joista yleisin versio on pallopadotusventtiili. Saatavana on myös vaakapadotus- ja läppäventtiileitä jos pallopadotuksen vaatimaa korkeuseroa ei ole mahdollista toteuttaa. Varustettu sakkapesällä (hiekkapesä). Kaivot valmistetaan tilaajan määrittelemän koon, korkeuden ja varustelun mukaisesti. Valmistetaan useita eri halkaisijoita.

Esimerkkejä valmistettavista kokoluokista: