Maanrakennuskaivot maatalouteen

Maatalouden putkituksissa kaivotarpeet vaihtelevat työmaakohteen mukaan. Yleisimmin tarvittavia kaivoja ovat erilaiset peltoputkituksissa tarvittavat maanrakennuskaivot, kuten välppäkaivo, niskakaivo, tarkastuskaivo jne. Useimmissa tapauksissa kaivot valmistetaan työmaakohtaisesti räätälöitynä, mutta tämä ei vaikuta toimitusaikaan pidentävästi. Pitkälle hiottu tilaus-tuotanto-toimitus –prosessimme pitää huolen siitä, että jokainen työmaa saa maanrakennuskaivot ajallaan ja työ ei keskeydy missään vaiheessa.

Maatalouden putkituksiin liittyvä kaivotarve voi liittyä myös lietteiden johtamiseen, jossa kaivoa voidaan tarvita esimerkiksi lietekuilussa. Lisäksi Jitan kaivotuotanto valmistaa suuremmille putkihalkaisijoille tarvittavia kulma- ja haaraosia tilauksen mukaan.

Valmistamme runsaasti erikoismallisia maanrakennuskaivoja myös muihin tarkoituksiin. Mikäli tällaiselle on tarvetta, kannattaa hahmotella kuva kaivosta ja lähettää se myyntiimme niin laskemme sille hinnan. Aina kannattaa kysyä!

Välppäkaivo

Välppäkaivoja käytetään maatalouden peltoputkituksissa. Kaivot asennetaan putkitettavan osuuden alkupäähän. Kaivot varustellaan RST-välppäritilällä joka ehkäisee ylimääräisen kiinteän aineksen (esim. oljet, puu jne) pääsyn putkistoon. Verrattuna tilanteeseen jossa putken imupää olisi täysin avoin, välppäkaivo ehkäisee putken tukkeutumista tehokkaasti. Kaivot varustellaan usein myös kansivälpällä (kupu-ritiläkansi, valurautaa) joka auttaa esim. sellaisessa tilanteessa kun rankkasateen vuoksi ojaan pääsee suuri määrä kiintoainesta joka tukkii sivuvälpän ja vesi pääsee nousemaan. Tällöin vedellä on pääsy kaivon sisälle ja putkistoon kannen kautta ja tätä pahempi veden nousu estetään. Varustettu sakkapesällä (hiekkapesä). Kaivot valmistetaan tilaajan määrittelemän koon, korkeuden ja varustelun mukaisesti.

Valmistamme useita eri halkaisijoita; esimerkkejä valmistettavista kokoluokista: