Jätevesijärjestelmien rakentamista koskeva uusi lainsäädäntö voimaan 3.4.2017

Jätevesiasiaa kuluttajille, 4.4.2017


Lain muutos

Vuodesta 2004 alkaen puhuttanut haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä koskeva uusi lainsäädäntö astui voimaan 3.4.2017. Yksinkertaistettuna uudistettu lainsäädäntö kohdistaa toimet pohjavesialueille ja 100m rantavyöhykkeelle. Näillä alueilla toimenpiteiden takaraja on 31.10.2019. Tämä tarkoittaa muutaman kymmenentuhannen kiinteistön saneeraustarvetta siirtymäaikana.

Ulkopuoliset alueet tulevat säädösten piiriin rakennuslupaa vaativan toimen yhteydessä.

Laissa on esitetty myös määräaikaisia vapautumismahdollisuuksia, joita ovat vähäinen jätevesien määrä ja sosiaaliset perusteet. Niiden soveltaminen tulee kunnan viranomaisten ratkaistavaksi.

Lainmuutoksesta huolimatta kiinteistön omistajalla on edelleen täysimääräinen vastuu olla pilaamatta ympäristöään. Myös asumisviihtyvyys ja kiinteistön arvo paranee kun järjestelmä on nykyvaatimusten mukainen. Kannustan siis myös 100m vyöhykkeen ulkopuolisen alueen kiinteistöjä harkitsemaan remonttia. Laki ei sitä kiellä!


Mitä rakentajan tulee tehdä?

Yksittäiselle rakentajalle neuvoisin, että kannattaa edetä hankkeessa kokeneiden ammattilaisten voimin. Tuotteet eivät tule loppumaan. Suosittelen asiantuntevan, merkkiriippumattoman suunnittelijan käyttöä ja paikallista urakoitsijaa. Paikallisten toimijoiden ei ole varaa tehdä huonoa jälkeä kyläläisille.

Suunnittelijan tulee valita kohteeseesi sopivin järjestelmä. Näin toimien se on myös halvin kun otetaan huomioon järjestelmän vaatima huolto koko toiminta-ajalle laskettuna.

Kannattaa muistaa, että rakennusvalvonta ja viranomaiset myös ohjeistavat asiassa lupakäsittelyn lisäksi.


Jita Oy toimijana

Jita Oy on toiminut aktiivisesti jätevesituotteiden parissa koko 2000-luvun ajan. Olemme toimittaneet yli 20 000 järjestelmää vuosien aikana. Kokemuksemme erilaisista laitteista on vahva. Valikoimamme on hyvin laaja sisältäen maasuodatuksen eri variaatiot, kaksivesijärjestelmät ja panospuhdistamon.

Perusjärjestelmistä valiten voidaan toteuttaa suurin osa kohteista. Erityistapauksissa komponenteista voidaan koota mitä erilaisimpia koostumuksia. Tätä työtä ja neuvontaa teemme päivittäin. Kehitämme myös tuotteitamme jatkuvasti. Siitä uusimpana uusi umpisäiliö.


Jita Oy

Kari Kohtala

toimitusjohtaja

Jita Oy, 03-4756100


Muoviteollisuus Ry:n tiedote:

http://www.muoviteollisuus.fi/fin/ajankohtaista/?2017-03-31-Huomio-haja-asutuksen-talousjatevesien-puhdistamiseen&nid=295